Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Zawsze dobrze mieć oszczędności

Agent ubezpieczeniowy – czym się zajmuje?

Agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą wykonującym działalność agencyjną w oparciu o umowę zawartą z ubezpieczycielem. Musi on być wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Działania agenta ubezpieczeniowego są wykonywane w imieniu ubezpieczyciela. Agent może działać tylko w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez wspomniany wyżej podmiot. W zależności od sposobu ilości ubezpieczycieli, z którymi agent ubezpieczeniowy współpracuje, można wyróżnić agenta wyłącznego i multiagenta. Agent wyłączny realizuje czynności agencyjne na rzecz ubezpieczyciela w zakresie określonego działu ubezpieczeń, albo na rzecz dwóch ubezpieczycieli w zakresie obu działów ubezpieczeń. Można wyróżnić takie działy ubezpieczeń, jak polisy na życie i pozostałe ubezpieczenia (np. majątkowe, turystyczne etc.). Multiagent wykonuje natomiast czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela, ale tylko w zakresie jednego działu ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej w związku z podejmowanymi działaniami. W związku z tym ma on obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.