Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Rynki finansowe > Zasada rejestracji a polski system prawny

Alternatywne fundusze inwestycyjne – mniej bezpieczne?

Alternatywne fundusze inwestycyjne są funduszami, które nie spełniają restrykcyjnych wymogów wyznaczonych przez Dyrektywę UCITS IV odnoszącą się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Chodzi o wymogi kapitałowe, ostrożnościowe oraz związane z polityką inwestycyjną. W związku z tym AFI zostały poddane ograniczonej reglamentacji prawnej. Ich spółki zarządzające zostały objęte wymogami określonymi w odrębnej dyrektywie (AIFMD). Alternatywne fundusze inwestycyjne również są przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania gromadzącymi kapitał od wielu inwestorów. Wśród tego typu instytucji inwestycyjnych można wyróżnić zamknięte fundusze inwestycyjne, fundusze absolutnej stopy zwrotu i fundusze private equity, określane też jako fundusze venture capital. Spółka zarządzająca AFI musi posiadać licencję orz może prowadzić działalność transgraniczną bezpośrednio, albo za pośrednictwem utworzonego w państwie członkowskim oddziału. ZAFI musi uprzednio notyfikować zamiar prowadzenia działalności, albo wprowadzenia do obrotu tytułów uczestnictwa na rynku innego państwa członkowskiego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.