Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Giełda > Kategorie dóbr – społeczne, publiczne i prywatne

Cechy regulowanego rynku

Regulowany rynek może mieć formę giełdy, albo rynku pozagiełdowego. Główną cechą regulowanego rynku jest to, że podstawą jego funkcjonowania jest wielostronny system obrotu. Regulowane rynki ułatwiają kojarzenie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych według różnych reguł. Za ich pośrednictwem inwestorzy mogą zawierać umowy związane z instrumentami finansowymi wprowadzonymi do obrotu. Regularny rynek funkcjonuje w sposób systematyczny. Wymienione wyżej cechy zostały wymienione w definicji regulowanego rynku zawartej w dyrektywie MiFID. Rynek regulowany jest stela funkcjonującym systemem obrotu instrumentami finansowymi. Zapewnia on inwestorom dostęp do informacji rynkowej na zasadzie powszechności i równości. Rynki regulowane są prowadzone w formie rynków pozagiełdowych zwanych w skrócie OTC lub w formie giełdy. Skrót OTC wywodzi się od angielskiego określenia rynku pozagiełdowego brzmiącego Over the counter market.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.