Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Ekonomia > Unia celna w ramach UE

Cechy UCITS

UCITS jest to skrót od angielskiego określenia przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Pełna nazwa brzmi Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Mogą one prowadzić wyłącznie działalność w zakresie zbiorowego inwestowania kapitału. Kapitał ten musi pochodzić jedynie od indywidualnych inwestorów. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nie mają szerokich możliwości inwestowania zgromadzonych środków, ponieważ po pierwsze, mogą one inwestować je w zbywalne papiery wartościowe i inne płynne aktywa finansowe, a po drugie, muszą kierować się zasadą rozproszonego ryzyka. W ten sposób Unia Europejska gwarantuje niejako bezpieczeństwo środków zainwestowanych przez klientów indywidualnych. Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania ma obowiązek odkupienia lub umorzenia jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika. Może to uczynić bezpośrednio lub pośrednio z posiadanych aktywów. Poza wymienionymi wyżej ograniczeniami przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania podlegają obowiązkowi posiadania licencji. Mogą one emitować tytuły uczestnictwa także w kraju członkowskim innym niż macierzysty, ale dopiero po notyfikacji.

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.