Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Ekonomia > Kursy walut i ich funkcje

Czek skarbowy i podróżniczy

 

Czek skarbowy i czek podróżnicy są wyróżniane wśród czeków według kryterium wystawcy. Czek skarbowy charakteryzuje się tym, że zarówno wystawcą, jak i płatnikiem jest Skarb Państwa. Czek jest podpisywany w jego imieniu przez uprawnione organy administracji państwowej. Czeki skarbowe są przeważnie ważne bezterminowo. Ich głównym zadaniem jest zapłata z tytułu zobowiązania publicznoprawnego. Tytułem przykładu można wskazać zwrot nienależnie pobranego podatku, wypłata emerytury lub renty. Z kolei czek podróżniczy służy obsłudze finansowej zagranicznego ruchu podróżniczego. Czek podróżniczy może być emitowany nie tylko przez licencjonowane instytucje biura podróży, ale również przez banki. Treść czeku podróżniczego obejmuje dwa elementy, a mianowicie przyrzeczenie wystawcy oraz polecenie prezesa bądź skarbnika wystawcy udzielone oddziałowi zagranicznemu bądź wystawcy dokonania zapłaty kwoty pieniężnej. Należność za czek podróżniczy jest uiszczana z góry.  Suma na czeku podróżniczym jest wydrukowana, a jego treść nie zawiera określenia trasata. Czeki podróżnicze zawsze mają charakter imienny.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.