Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Chwilówki > Czy chwilówki są bezpieczne

Czeki i ich rodzaje

Czeki tworzą zróżnicowaną grupę, w ramach której można wyróżnić nawet do kilkunastu rodzajów, przyjmując odrębne kryteria klasyfikacji. Podstawowy podział czeków nakazuje wyróżnienie czeków imiennych, czeków na zlecenie oraz czeków na okaziciela. Drugi istotny podział dotyczy kryterium wystawcy czeku. Wyróżnia się czeki bankierskie, czeki osób prawnych niebędących bankiem, a także czeki wystawione przez osobę fizyczną, czeki skarbowe i podróżnicze. Poza tym można też wyróżnić rodzaje czeków ze względu na ich funkcję w obiegu pieniężnym. Chodzi tu o czek gotówkowy i czek rozrachunkowy. W prawie czekowym jest możliwe przekształcenie czeku gotówkowego w czek rozrachunkowy, co może nastąpić bez względu na fazę obrotu czekowego. Różnica między wspomnianymi rodzajami polega na tym, że skutkiem realizacji czeku gotówkowego jest wypłata gotówki określonej osobie (np. okazicielowi, osobie wskazanej imiennie na dokumencie). Z kolei realizacja czeku rozrachunkowego powoduje przelew określonej kwoty na rachunek bankowy osoby wskazanej na czeku, albo okazicielowi, w zależności od typu czeku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.