Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Znajomość środowiska biznesowego

Czynne i bierne podmioty w prawie finansowym

Adresatami norm prawa finansowego mogą być podmioty bierne i czynne. Podział jest związane z sankcjami norm prawa finansowego. Sankcje mają zawsze adresatów i stanowią o odpowiedzialności prawnofinansowej w związku ze złamaniem zakazu lub nakazu. W przypadku biernych podmiotów prawa finansowego sankcje są stosowane z uwagi na cel normy zaliczanej do prawa finansowego. Odrębne sankcje są stosowane w prawie budżetowym, inne w celnym, dewizowym, podatkowym, walutowym i w zakresie prawa rynku finansowego. Ustawodawca wyznacza określony organ, który ma prawo stosowania sankcji oraz ustala nieco inne procedury. Czynne podmioty prawa finansowego posiadają natomiast pewne uprawnienia i obowiązki w zakresie gromadzenia środków i dysponowania nimi na cele publiczne. Posiadają one określone kompetencje, których niewykonanie lub naruszenie rodzi pewną odpowiedzialność. Chodzi tu nie tylko o organy państwowe i samorządowe oraz instytucje finansowe, ale również osoby kierujące i pracowników.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.