Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Inwestowanie > Informacje przy inwestowaniu na giełdzie

Dokument obligacji – co to jest?

Dokument obligacji jest to nazwa ustawowa obligacji zmaterializowanej, czyli mającej formę dokumentu. Zawiera on podstawowe informacji o emitencie, świadczeniu, a także informację o miejscu udostępnienia warunków emisji. Dokument obligacji jest opatrzony podpisami osób, które są upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta. Załącznikiem do dokumentu jest arkusz kuponowy oprocentowania oraz arkusz wykupu obligacji. Wyjątkiem są obligacje nieoprocentowane i wieczyste. Dokumenty obligacji mogą być wydawane w formie zbiorowych odcinków. Muszą one jednak spełniać wymogi przewidziane dla dokumentów obligacji. Dokument obligacji może zostać unieważniony, jeżeli jego treść stała się nieaktualna. W takiej sytuacji obligatariusze są wzywani przez emitenta w drodze ogłoszenia na stronie internetowej, przesyłki poleconej bądź kurierskiej do złożenia dokumentu obligacji. Termin na wykonanie tego obowiązku musi wynosić co najmniej 14 dni od ogłoszenia. Koszty unieważnienia są ponoszone przez emitenta. Ponadto ma on obowiązek ogłoszenia wykazu unieważnionych dokumentów w ciągu 28 dni od podjęcia decyzji o unieważnieniu ich treści.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.