Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Giełda > Światowa Organizacja Handlu

Dostawcy usług płatniczych

Usługi płatnicze są wykonywane przez takie instytucje finansowe, jak banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego i instytucje kredytowe. Katalog dostawców usług płatniczych obejmuje również podmioty, które wykonują pocztowe usługi płatnicze oraz instytucje płatnicze. W pewnym zakresie dostawcami usług płatniczych są też Narodowy Bank Polski i Europejski Bank Centralny. Usługi tego rodzaju mogą być wykonywane także przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, organy administracji publicznej i biura usług płatniczych. Zagraniczne instytucje pieniądza elektronicznego mogą prowadzić w Polsce działalność w ramach oddziału, albo za pośrednictwem agentów. Zakres usług płatniczych został określony w ustawie o usługach płatniczych, która dość szczegółowo reguluje warunki wykonywania tej działalności gospodarczej. Instytucja płatnicza może podjąć działalność po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności. Chcąc je uzyskać musi spełnić wymogi kapitałowe, personalne i organizacyjne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.