Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Kredyty gotówkowe > Teraz o kredycie gotówkowym

Działalność kantorowa – cechy i przedmiot

Działalność kantorowa jest przykładem regulowanej działalności gospodarczej, a ramy jej prowadzenia zostały określone w ustawie Prawo dewizowe. Działalność kantorowa może być prowadzona przez osoby fizyczne, osoby prawne i spółki niemające osobowości prawnej. Warunkiem dopuszczalności prowadzenia przez wspomniane podmioty działalności kantorowej brak prawomocnego skazania za przestępstwo skarbowe, bądź też za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia osobistej lub majątkowej korzyści. W przypadku osoby prawnej i spółki niemającej osobowości prawnej wymóg ten dotyczy członka władz lub wspólnika. Pracownik wykonujący bezpośrednio czynności związane z prowadzeniem działalności kantorowej nie może być skazany prawomocnie za przestępstwa wspomniane wyżej i powinien posiadać fachowe przygotowanie do wykonywania wspomnianych czynności. Może ono polegać na ukończeniu kursu związanego z prawnymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia działalności kantorowej. Wystarczy posiadać roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy w banku na stanowisku związanym z obsługą transakcji walutowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.