Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Z biznesem trzeba ostrożnie

Działalność kantorowa – obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący działalność kantorową ma pewne obowiązki, które wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo dewizowe. Powinien on prowadzić ewidencję wszystkich operacji, które powodują zmianę stanu waluty polskiej i wartości dewizowych. Ewidencje powinny być prowadzone w sposób trwały i ciągły oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i na bieżąco. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest też prowadzenie ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, które są przedmiotem obrotu w godzinach działalności kantoru. Obowiązkowe jest też wydawanie dowodów kupna i sprzedaży przy każdej umowie, która dotyczy wartości dewizowych. Dowody muszą być wydawane zgodnie z przepisami. Kwity mogą być imienne lub na okaziciela. Lokal i jego wyposażenie powinny spełniać warunki techniczne i organizacyjne. W przeciwnym razie nie będzie możliwe bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem kantoru. Przedsiębiorca musi z upływem każdego roku działalności uzyskiwać zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, podobnie jak jego pracownicy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.