Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Inwestowanie > Czy inwestowanie na giełdzie jest dla każdego

Europejski rynek kapitałowy

Europejski rynek kapitałowy jest miejscem świadczenia rozmaitych usług. Ich głównym celem jest wspieranie inwestycji finansowych. Choć są one różnorodne mają pewną wspólną cechę, a mianowicie bezpośredni lub pośredni związek z długoterminowymi bądź bezterminowymi instrumentami finansowymi. Usługi świadczone przez podmioty europejskiego rynku finansowego można podzielić na usługi inwestycyjne, usługi zbiorowego inwestowania, usługi transakcyjne oraz szerokie grono usług ewidencyjnych, rozrachunkowych i rozliczeniowych. Podmioty zajmujące się wykonywaniem tego typu usług są określane ogólnym mianem instytucji inwestycyjnych. W piśmiennictwie pojęcie instytucji finansowej zostało odpowiednio zdefiniowane. Prawo europejskie, a za nim prawo polskie przewiduje definicję przez wyliczenie. Ustawowy katalog instytucji inwestycyjnych obejmuje między innymi firmy inwestycyjne, banki powiernicze i spółki specjalizujące się w prowadzeniu rynku regulowanego. Za instytucję inwestycyjną uznano również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.