Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Giełda > Rodzaje obligacji w polskim prawie

Europejski rynek kapitałowy

Europejski rynek kapitałowy jest miejscem świadczenia rozmaitych usług. Ich głównym celem jest wspieranie inwestycji finansowych. Choć są one różnorodne mają pewną wspólną cechę, a mianowicie bezpośredni lub pośredni związek z długoterminowymi bądź bezterminowymi instrumentami finansowymi. Usługi świadczone przez podmioty europejskiego rynku finansowego można podzielić na usługi inwestycyjne, usługi zbiorowego inwestowania, usługi transakcyjne oraz szerokie grono usług ewidencyjnych, rozrachunkowych i rozliczeniowych. Podmioty zajmujące się wykonywaniem tego typu usług są określane ogólnym mianem instytucji inwestycyjnych. W piśmiennictwie pojęcie instytucji finansowej zostało odpowiednio zdefiniowane. Prawo europejskie, a za nim prawo polskie przewiduje definicję przez wyliczenie. Ustawowy katalog instytucji inwestycyjnych obejmuje między innymi firmy inwestycyjne, banki powiernicze i spółki specjalizujące się w prowadzeniu rynku regulowanego. Za instytucję inwestycyjną uznano również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.