Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Ekonomia > Źródła polskiego prawa celnego

Fundusze inwestycyjne na rynku UE

Prawo Unii Europejskiej niejednolicie reguluje działalność funduszy inwestycyjnych. Fundusze open – end fund nazywane w Polsce otwartymi funduszami inwestycyjnymi są dominujące i cieszą się największym zainteresowaniem wśród indywidualnych inwestorów. Należą one do grona przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Ramy ich działalności prawnej zostały wyznaczone przez krajowe przepisy prawne, po dostosowaniu ich do standardów określonych na poziomie Unii Europejskiej. Działalność spółek zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi również została uregulowana w prawie Unii Europejskiej. Metoda maksymalnej harmonizacji jest widoczna w odniesieniu do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe inwestowanie środków, które pochodzą od inwestorów indywidualnych. Kapitał może być lokowany w zbywalne papiery wartościowe bądź też w inne płynne aktywa finansowe. Działalność funduszy inwestycyjnych opiera się na dywersyfikacji ryzyka.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.