Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Chwilówki > Przygotowanie do chwilówki

Główne funkcje MFW

Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest ukierunkowana na rozwój globalnej współpracy walutowej oraz stabilności finansowej. Działania inicjowane i realizowane przez tę organizację mają na celu także zrównoważony rozwój gospodarczy i ograniczenie ubóstwa w skali globalnej. Do głównych funkcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego można zaliczyć funkcję regulacyjną, kredytową, konsultacyjną i kontrolną. Funkcja regulacyjna polega na stanowieniu norm i wzorców działania w zakresie międzynarodowych stosunków finansowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostarcza członkom organizacji źródeł finansowania oraz stwarza warunki do przeprowadzania konsultacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nadzoruje też realizację uzgodnionych programów dostosowawczych. W ramach funkcji kontrolnej organizacja sprawdza również, czy środki uzyskane w ramach kredytów zostały wydatkowane zgodnie z celem, na jaki zostały one przyznane.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.