Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Finanse > Działalność kantorowa – obowiązki przedsiębiorcy

Instrumenty finansowe w obrocie

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje na podział ich na papiery wartościowe oraz z inne instrumenty. Do drugiej grupy można zaliczyć między innymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumenty rynki pieniężnego. Do grona instrumentów finansowych zalicza się również opcje, swapy, kontrakty terminowe i umowy forward. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie podaje ich klasycznej definicji. Konstruuje ją natomiast przez wyliczenie. Nie jest ono wyczerpujące. Do instrumentów finansowych należą również wszelkiego rodzaju instrumenty pochodne, które odnoszą się do aktywów, praw, indeksów, zobowiązań i innych wskaźników. Obrót instrumentami finansowymi może mieć charakter pierwotny bądź wtórny. Pierwotny obrót polega na tym, że emitent dokonuje oferty publicznej bądź proponuje jego nabycie w innej formie. Z kolei we wtórnym obrocie instrumentów finansowych oferentem jest podmiot inny niż emitent.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.