Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Zgłoszenia INTRASTAT – co to jest?

Zgłoszenie INTRASTAT jest informacją przekazaną organem celnym w celach ewidencyjnych i statystycznych, dotyczącą obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty. Wspomniane informacje są przekazywane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uczestniczące w obrocie towarowym z państwami Wspólnoty. Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT zgodnie z zasadami i w terminach ustalonych w przepisach prawa wspólnotowego. Osoba zobowiązana może upoważnić inną osobę do dokonywania zgłoszeń w jej imieniu. Upoważnienie powinno być sporządzone w pisemne formie. Nie każdy może być upoważniony do dokonywania teg

Wspólnotowy Kodeks Celny – co to jest?

Wprowadzenie Wspólnej Taryfy Celnej było pierwszym krokiem do realizowania zasad unii celnej. Niemniej konieczne okazało się także ujednolicenie prawa celnego w krajach członkowskich. W związku z tym ustanowiono Wspólnotowy Kodeks Celny. WKC jest kompilacją ustawodawstwa celnego UE. Został on ustanowiony rozporządzeniem Rady (EWG) z dnia 12 października 1992 roku. Zmodernizowany kodeks celny pojawił się w 2008 roku. Do 2016 roku będzie obowiązywał Wspólnotowy Kodeks Celny z 1992 roku. Unijny kodeks celny, który będzie stosowany po 2016 roku został ustanowiony w 2013 roku. Jednocześnie uchylono wówczas zmodernizowany kodeks celny z 2008 roku. Do 31 grudnia 2020 roku unij

Unia celna w ramach UE

Unia celna jest podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej. Pod jej pojęciem należy rozumieć stowarzyszenie państw, które względem siebie zniosły cła oraz ograniczenia ilościowe. Państwa zrzeszone w unii celnej wprowadziły względem krajów wspólną taryfę zewnętrzną. Początki funkcjonowania unii celnej w UE przypadły na koniec lat 60. dwudziestego wieku. Sześć państw członkowskich, takich jak Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy i Włochy przyjęło Wspólną Taryfę Celną. CCT (ang. Common Customs Tariff) spowodowała zniesienie celnych barier między wymienionymi wyżej państwami. W 1993 roku utworzono wspólny rynek wewnętrzny funkcjonujący na zasadach sw