Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Układ ogólny o cłach

Układ ogólny o cłach, a właściwie Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu został zawarty w 1947 r. GATT (ang. General Agreement on Tariffs and Trade) jest wielostronnym porozumieniem handlowym a od pewnego czasu także organizacją międzynarodową. Głównym celem zawarcia międzypaństwowego porozumienia była liberalizacja międzynarodowego handlu. GATT funkcjonował jako organizacja międzynarodowa w latach 1948 – 1994. W 1994 r. jego miejsce zajęła Światowa Organizacja Handlu mająca siedzibę w Genewie. GATT pełnił rolę tymczasowego układu, niemniej upadek koncepcji Międzynarodowej Organizacji Handlowej przyczynił się do nadania mu trwałego statusu i przekształcenia g

Światowa Organizacja Celna

Światowa Organizacja Celna (ang. World Customs Organization) jest określana także skrótem WCO. Ma ona obok Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) kluczowe znaczenie dla rozwoju międzynarodowego prawa celnego. Światowa Organizacja Celna została utworzona w 1952 roku i początkowo nosiła ona nazwę Rady Współpracy Celnej. Zmiany nastąpiły w 1994 roku. Polska nie jest członkiem Światowej Organizacji Celnej bezpośrednio, ale pośrednio jako państwo członkowskie UE. Unia Europejska jest członkiem WCO jako całość. Organizacja międzynarodowa dąży do poprawy administracji celnej i jej reformowania. Podstawowym celem jej działań jest wprowadzanie r

Podstawowe zasady prawa celnego

Zasady prawa celnego są dyrektywami mającymi doniosłe znaczenie na gruncie tej gałęzi systemu prawnego. Zasady prawa celnego są związane z obrotem towarowym z innymi państwami. Wśród nich można wyróżnić zasadę wolności obrotu towarowego z innymi państwami, zasadę równego traktowania podmiotów i towarów oraz zasadę powszechności ceł i opłat celnych. Pewne zasady prawne są bezwzględne, a od niektórych państwo może wprowadzać uzasadnione wyjątki. Bezwzględny charakter można przypisać jedynie zasadzie wolności obrotu towarowego z innymi państwami, zgodnie z którą podejmowanie, wykonywanie i likwidacja działalności gospodarczej jest wolne, przy czym powinno