Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Zwolnienie celne i rodzaje

Zwolnienia celne można podzielić na zwolnienia od należności przywozowych i należności wywozowych. Podział ten wynika z treści ustawy Prawo celne. Zwolnienie celne od należności przywozowych obejmuje paliwa, smary oraz inne materiały eksploatacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania środków transportu. Podobnie jest w przypadku środków spożywczych i zapasów pokładowych przeznaczonych do konsumpcji lub jednorazowego zużycia przez pasażerów i załogę danego środka transportu. Zwolnienie nie dotyczy alkoholu i napojów alkoholowych, a także tytoniu i wyrobów tytoniowych, które są przewożone w restauracyjnych wagonach kolejowych. Katalog towarów zwolnionych od n

Depozyt w urzędzie celnym

W depozycie urzędu celnego są przechowywane czasowo towary niewspólnotowe przed uzyskaniem przez nie przeznaczenia celnego, a także towary wspólnotowe, które nie zostały dopuszczone do wywozu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy cofnięcie towarów poza obszar celny wspólnoty lub na ten obszar jest niemożliwe albo utrudnione, a przy tym nie ma możliwości złożenia ich w magazynie czasowego składowania. Jednym słowem, przechowanie w depozycie urzędu celnego jest ostatecznością. W depozycie mogą być tech czasowo przechowywane towary, które zostały zajęte w celu uregulowania ich prawnej sytuacji oraz inne towary, jeżeli przewidują to przepisy prawne. Towar przyjęty na przechow

Zniszczenie towaru w procedurze celnej

Zniszczenie towaru w procedurze celnej jest możliwe w sytuacji orzeczenia jego przepadku. Dotyczy ono produktów leczniczych i wyrobów tytoniowych, a także napojów alkoholowych i kosmetyków. Niemniej produkty kosmetyczne i alkohol podlegają zniszczeniu w całości, ale mogą być zniszczone także w części. Warunkiem dopuszczalności zniszczenia jest brak możliwości sprzedaży towarów. Podobnie jest w przypadku, gdy co prawda prawo zezwala na sprzedaż, ale byłaby ona nieuzasadniona lub znacznie utrudniona. Koszty zniszczenia towaru i związane z jego przechowywaniem obciążają osobę, na której ciążą obowiązki celne oraz każdą inną osobą, która posiadała dany towar p