Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Giełda

Cele OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju została powołana 14 grudnia 1960 roku w Paryżu. Polska jest jej członkiem od 1996 roku. Podstawowym celem wspomnianej organizacji międzynarodowej jest finansowanie rozwoju gospodarczego oraz stabilizacja waluty i liberalizacja przepływów kapitałowych i inwestycji zagranicznych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju za podstawowy, fundamentalny cel obrała rozwój gospodarczy państw członkowskich oraz poprawę życia ich obywateli. Znalazł on swój wyraz w nazwie organizacji międzynarodowej przyjętej przez państwa założycielskie. Państwa członkowskie OECD są poddawane przeglądom gospodarczym raz na 2 lata. Główne p

Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu znana także jako World Trade Organization (WTO) powstała z dniem 15 kwietnia 1994 roku w Marakeszu w Maroko. Rozpoczęła ona działalność od 1 stycznia 1995 roku. Polska jest jej członkiem od 1 lipca 1995 roku. Organizacja międzynarodowa została powołana w drodze porozumienia, wraz z którym przyjęto cztery załączniki. Pierwszy załącznik obejmuje wielostronne porozumienia w sprawie handlu towarami, Porozumienie TRIPS i Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS). W załączniku drugim znajduje się uzgodnienie w zakresie zasad i procedur rozstrzygania sporów. Trzeci załącznik stanowi mechanizm przeglądu polityki handlowej, zaś ostatni zosta

Bank Światowy i jego zadania

Bank Światowy powstał  w 1944 roku i jest owocem Konferencji w Bretton Woods. Siedziba wspomnianej organizacji międzynarodowej znajduje się w Waszyngtonie. Podstawowym celem Banku Światowego jest wsparcie dla gospodarki rynkowej i zwalczanie ubóstwa. Nazwa organizacji może mylnie sugerować, że jest to bank w ścisłym znaczeniu. Zadaniem Banku Światowego jest przede wszystkim udzielanie pomocy finansowej. Instrumentem służącym realizacji tego zadania jest długoterminowy kredyt o preferencyjnym oprocentowaniu. Mogą się o niego ubiegać nie tylko rządy państw członkowskich, ale również przedsiębiorcy. Zasoby są pozyskiwane głównie w drodze emisji obligacji na rynkach k