Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Giełda

SDR – specjalne prawa ciągnienia

Specjalne prawa ciągnienia (ang. Special Drawing Rights) są w skrócie określane jako SDR. Pod tym pojęciem kryje się międzynarodowa jednostka walutowa. Specjalne prawa ciągnienia mają charakter pieniądza bezgotówkowego oraz są emitowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy już od lat 70. dwudziestego wieku. Stworzenie systemu SDR nastąpiło w wyniku realizacji projektu zaproponowanego przez J. M. Keynesa. Projekt ten został rozwinięty i dotyczył pieniądza międzynarodowego. Uczestnicy systemu SDR to zarazem członkowie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Udziały w systemie są proporcjonalne względem udziałów członkowskich. Członek systemu może za przydzielony mu

Główne funkcje MFW

Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest ukierunkowana na rozwój globalnej współpracy walutowej oraz stabilności finansowej. Działania inicjowane i realizowane przez tę organizację mają na celu także zrównoważony rozwój gospodarczy i ograniczenie ubóstwa w skali globalnej. Do głównych funkcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego można zaliczyć funkcję regulacyjną, kredytową, konsultacyjną i kontrolną. Funkcja regulacyjna polega na stanowieniu norm i wzorców działania w zakresie międzynarodowych stosunków finansowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostarcza członkom organizacji źródeł finansowania oraz stwarza warunki do przeprowadzania konsul

Finansowe organizacje międzynarodowe

Wśród finansowych organizacji międzynarodowych można wyróżnić organizacje o charakterze globalnym i regionalnym. Do pierwszej grupy zalicza się między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu i OECD. Do drugiej grupy zalicza się natomiast organizacje międzynarodowe o regionalnym charakterze, w tym Unię Europejską, CEFTA i NAFTA. Zakres działalności wymienionych organizacji ma wymiar ogólnoekonomiczny. Nie jest związany wyłącznie z prawem finansowym. Współpraca państw i organizacji międzynarodowych nabiera coraz większego znaczenia w związku z potrzebą zapewnienia harmonijnego rozwoju gospodarczego. Organizacje finansowo