Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Giełda

Międzynarodowe prawo finansowe

Międzynarodowe prawo finansowe charakteryzuje się zmiennym zakresem przedmiotowym, który jest trudny do dokładnego określenia. Wynika on przede wszystkim z ram międzynarodowych stosunków gospodarczo – finansowych charakteryzujących się niejednolitym charakterem. W ramach tego działu prawa międzynarodowego można wyróżnić międzynarodowe prawo podatkowe związane przede wszystkim z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska zawarła tego typu umowy z wieloma państwami. Międzynarodowe prawo podatkowe jest związane także z planowaniem podatkowym. Nie bez znaczenia dla rozwoju prawa finansowego między podmiotami prawa międzynarodowego mają stosunki pieniężno –

Podział norm prawa finansowego

Wśród norm prawa finansowego można wyróżnić normy ustrojowe, materialne i proceduralne. Normy ustrojowe wyróżniają się tym, że zawierają upoważnienie do podejmowania działań w zakresie gromadzenia zasobów i dysponowania nimi. Są to normy kompetencyjne skierowane do określonych organów. Normy materialne cechują się tym, że ustanawiają pewne obowiązki i prawa oraz są skierowane do podmiotów nienależących do aparatu administracji publicznej. Najczęściej materialne normy prawa finansowego odnoszą się do danin publicznych, czyli opłat, ceł i podatków. Największą rolę przypisuje się podatkom stanowiącym podstawowe źródło środków finansowych gromadzonych

Czynne i bierne podmioty w prawie finansowym

Adresatami norm prawa finansowego mogą być podmioty bierne i czynne. Podział jest związane z sankcjami norm prawa finansowego. Sankcje mają zawsze adresatów i stanowią o odpowiedzialności prawnofinansowej w związku ze złamaniem zakazu lub nakazu. W przypadku biernych podmiotów prawa finansowego sankcje są stosowane z uwagi na cel normy zaliczanej do prawa finansowego. Odrębne sankcje są stosowane w prawie budżetowym, inne w celnym, dewizowym, podatkowym, walutowym i w zakresie prawa rynku finansowego. Ustawodawca wyznacza określony organ, który ma prawo stosowania sankcji oraz ustala nieco inne procedury. Czynne podmioty prawa finansowego posiadają natomiast pewne uprawnieni