Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podstawy finansów

Waluty i ich rodzaje

Waluta jest pojęciem rozumianym dość niejednoznacznie w doktrynie. Służy ona wyrażeniu w jednostce pieniężnej długu pieniężnego. Jego powstanie i zapłata wynikają z istniejących urządzeń pieniężnych występujących w obrocie międzynarodowym. Każde państwo wprowadza definicję legalną waluty, czyli definiuje jej znaczenie w ustawie. Pojęcie waluty jest łączone z systemem pieniężnym i jednostką pieniężną będąca jego fundamentem. Waluta polska jest definiowana jako znaki pieniężne, które są prawnym środkiem płatniczym w kraju oraz banknoty i monet wycofane co prawda z obiegu, ale podlegające wymianie. Obok waluty polskiej istnieją waluty obce, czyli znaki

Dewiza – co to jest?

Dewiza jest podstawowym pojęciem tworzącym siatkę pojęciową prawa dewizowego. Dewiza jest tytułem uprawniającym posiadacza do otrzymania, a niekiedy także do dysponowania obcymi środkami pieniężnymi. Dewizy mają postać dokumentów kredytowo – rozliczeniowych. Najczęściej są to weksle i czeki, a także akredytywy pieniężne w obcych walutach oraz przekazy. Dewizy należy odróżniać od pojęcia zagranicznych środków pieniężnych. Niemniej w języku potocznym są one często błędnie ze sobą utożsamiane. Dewizy pojawiły się w toku rozwoju pieniądza i handlu. Kupcy posługiwali się dawniej złotym pieniądzem, ale jego transport był bardzo ryzykowny i wiązał się

Karta obciążeniowa – co to jest?

Karta obciążeniowa jest określana w języku angielskim jako delayed debit cards. W różnych opracowaniach można spotkać się także z określeniem charge card. Karty obciążeniowe są bardzo podobne do kart kredytowych. Karta obciążeniowa umożliwia dokonanie płatności i pobranie gotówki. Umowa karty płatniczej umożliwia możliwość zaciągania krótkoterminowego kredytu, więc brak środków pieniężnych na rachunku nie jest nierozerwalnie związany z omawianym typem karty. Karta obciążeniowa funkcjonuje na zasadzie odroczonej płatności. Posiadacz otrzymuje zestawienie transakcji z banku. Wówczas ma on obowiązek uregulowania należności z rachunku bankowego, albo z wł