Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl >Artykuły dla kategorii ‘Rynki finansowe

Fundusze inwestycyjne – istota działalności

Fundusz inwestycyjny jest przykładem instytucji zbiorowego inwestowania. W ich ramach są zorganizowane formy wspólnego inwestowania. Istotą funkcjonowania funduszy inwestycyjnych jest pośredniczenie między inwestorem indywidualnym a podmiotem potrzebującym kapitału. Fundusze inwestycyjne są otwarte głównie dla osób, które posiadają nadmiar środków finansowych przekraczający potrzeby konsumpcyjne. Fundusz inwestycyjny łączy rozproszone zasoby kapitału, aby go zbiorowo ulokować. Instytucja finansowa tego typu prowadzi działalność w oparciu o przyjętą politykę inwestycyjną. Jednym z głównych założeń jest przestrzeganie zasady rozproszonego ryzyka. Fundusze inwest

Usługi zbiorowego inwestowania – na czym polegają?

Usługi zbiorowego inwestowania są przykładem usług inwestycyjnych oferowanych na europejskim rynku. Polegają one na gromadzeniu kapitału pochodzącego od indywidualnych inwestorów. Rozproszony kapitał jest gromadzony, w celu dalszego lokowania w inwestycje przynoszące wymierne zyski. Mogą to być zarówno instrumenty finansowe, jak i niefinansowe aktywa, na przykład surowce i nieruchomości. Inwestorzy partycypują w inwestycjach poprzez posiadanie tytułów uczestnictwa. Tytuł uczestnictwa jest papierem wartościowym wyemitowanym w oparciu o prawo polskie lub obce. Tego typu papiery wartościowe są określane mianem certyfikatów inwestycyjnych. Oprócz nich można wyróżnić j

Firma inwestycyjna w UE

Firma inwestycyjna jest osobą prawną prowadzącą regularną działalność zawodową i gospodarczą. Polega ona na wykonywaniu co najmniej jednej usługi inwestycyjnej na rzecz osób trzecich. Działalność firmy inwestycyjnej może też opierać się na prowadzeniu co najmniej jednego zakresu działalności inwestycyjnej. Na polskim gruncie można wyróżnić pojęcie firmy inwestycyjnej w szerszym znaczeniu i w znaczeniu węższym odpowiadającym działalności maklerskiej. Na rynku finansowym Unii Europejskiej obowiązują jednolite wymogi w odniesieniu do wszystkich firm inwestycyjnych, których państwami macierzystymi są kraje członkowskie UE. Wymogi można podzielić na organizac