Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Jak zaroić z lokatą bankową

Kategorie dóbr – społeczne, publiczne i prywatne

Finanse są związane z istnieniem trzech podstawowych kategorii dóbr, a mianowicie dóbr społecznych, publicznych i prywatnych. Dobra społeczne są zarazem publiczne i prywatne. Prywatny charakter wynika z ich fizycznych właściwości, natomiast publiczny charakter wynika z tego, że są dostarczane w ramach polityki społecznej państwa nieodpłatnie wszystkim obywatelom. Tytułem przykładu można wskazać na usługi edukacyjne. Dobra społeczne mogą być też dostarczane częściowo odpłatnie. Dobra publiczne ze względu na właściwości fizyczne mają służyć określonym zbiorowościom, np. wspólnocie samorządowej, społeczeństwu. Tytułem przykładu można wskazać na drogi publiczne, powietrze i rzeki. Dobra prywatne charakteryzują się natomiast tym, że służą celom prywatnym i są nabywane z prywatnych środków finansowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.