Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Każdy biznes ma swoje oczekiwania

Kontrola dewizowa – istota i rodzaje

Kontrola dewizowa jest określana w języku angielskim jako exchange control. Należy ona do grona szczególnych rodzajów kontroli, a jej istotą jest podejmowanie działań przez organy dewizowe w celu sprawdzenia czy są przestrzegane przepisy prawa dewizowego. Kontrola dewizowa jest wszczynana z urzędu prze organ kontroli dewizowej mający do tego kompetencje. Nie ma możliwości wszczęcia kontroli dewizowej na wniosek innego organu administracji publicznej, czy też podmiotu znajdującego się poza aparatem administracji. Kontrola dewizowa może być przeprowadzona przez organy kolegialne i indywidualne oraz może mieć charakter wstępny bądź następczy. Kontrola wstępna polega na tym, że organ weryfikuje cel podejmowania czynności związanych z obrotem dewizowym przez określony podmiot. Kontrola następcza ma natomiast na celu zbadanie stanu zaistniałego po podjęciu określonego działania. Zakres przedmiotowy kontroli jest zróżnicowany i według tego kryterium można wyróżnić dwa kolejne typy kontroli, czyli kontrolę kompleksową, a także kontrolę wycinkową o ograniczonym zakresie przedmiotowym.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.