Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Kredyty gotówkowe > Ważne wskazówki o kredycie gotówkowym

Kryteria Solvency II

Kryteria Solvency II służą ocenie kondycji finansowej podmiotów rynku ubezpieczeń. Opierają się one na trzech filarach. Pierwszy filar obejmuje wymogi ilościowe, drugi zaś dotyczy wymogów jakościowych i nadzoru. Filar trzeci dotyczy natomiast sprawozdawczości nadzorczej, dyscypliny rynkowej i przejrzystości. Na pierwszy filar składają się wymogi kapitałowe, w tym kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) i minimalny wymóg kapitałowy (MCR). Ponadto, I filar obejmuje harmonizację technicznych wymogów ilościowych oraz zastosowanie zasady prudent person. Wymogi jakościowe i nadzór składające się na II filar dotyczą natomiast harmonizacji standardów i praktyk nadzorczych oraz wewnętrznej kontroli i własnej oceny ryzyka. W ramach tzw. ORSA odbywa się także ocenę wypłacalności i zarządzanie ryzykiem. Filar III zakłada natomiast jednolitą sprawozdawczość oraz ujawnianie informacji dotyczących kondycji finansowej i sprawozdań. Trzy omówione filary składają się na międzysektorową konwergencję oraz grupowy nadzór, który jest równie istotny jak nadzór sprawowany przez organy nadzoru państw członkowskich.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.