Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Chwilówki > Wiadomości o chwilówkach

Kryteria Solvency II

Kryteria Solvency II służą ocenie kondycji finansowej podmiotów rynku ubezpieczeń. Opierają się one na trzech filarach. Pierwszy filar obejmuje wymogi ilościowe, drugi zaś dotyczy wymogów jakościowych i nadzoru. Filar trzeci dotyczy natomiast sprawozdawczości nadzorczej, dyscypliny rynkowej i przejrzystości. Na pierwszy filar składają się wymogi kapitałowe, w tym kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) i minimalny wymóg kapitałowy (MCR). Ponadto, I filar obejmuje harmonizację technicznych wymogów ilościowych oraz zastosowanie zasady prudent person. Wymogi jakościowe i nadzór składające się na II filar dotyczą natomiast harmonizacji standardów i praktyk nadzorczych oraz wewnętrznej kontroli i własnej oceny ryzyka. W ramach tzw. ORSA odbywa się także ocenę wypłacalności i zarządzanie ryzykiem. Filar III zakłada natomiast jednolitą sprawozdawczość oraz ujawnianie informacji dotyczących kondycji finansowej i sprawozdań. Trzy omówione filary składają się na międzysektorową konwergencję oraz grupowy nadzór, który jest równie istotny jak nadzór sprawowany przez organy nadzoru państw członkowskich.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.