Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Finanse > Zwolnienie celne i rodzaje

Kursy walut i ich funkcje

Kursy walut są ważną kategorią ekonomiczną pełniąca rolę ważnego instrumentu polityki gospodarczej. Mają one wpływ zarówno na koszty i dochody podmiotów uczestniczących w stosunkach międzynarodowych związanych z wymianą gospodarczą. Poziom kursu walutowego jest kształtowany przez szereg czynników mających zróżnicowany charakter, w tym czynników ekonomicznych, psychologicznych i politycznych. W państwowym systemie walutowym zwykło się wyróżniać walutę krajową i waluty obce. Wartość zewnętrzna waluty krajowej względem walut innych państw jest określana w drodze kursu walutowego. Można zatem uznać go za cenę waluty obcej wyrażonej w jednostkach pieniądza krajowego. Kurs waluty pomaga określić ilość jednostek pieniądza krajowego, jakie należy zapłacić, aby uzyskać jedną bądź sto jednostek obcej waluty. Kursy walut pełnią zatem dwie istotne funkcje, a mianowicie funkcję cenotwórczą oraz funkcję informacyjną. W Polsce kurs złotego jest płynny i nieograniczony. Narodowy Bank Polski prowadzi politykę walutową, którą Rada Polityki Pieniężnej określa w porozumieniu z Radą Ministrów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.