Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Dlaczego warto mieć zaskórniaki

Międzynarodowy system pieniężny – definicja

Obecnie w większości krajów występuje system pieniądza papierowego. Gdyby przyjrzeć się każdemu z nich można dostrzec pewne odrębności. Dotyczą one między innymi charakteru kursów walutowych, które mogą być płynne lub sztywne. Główną wadą systemu pieniądza papierowego jest brak gwarancji prawnych, które umożliwiłyby zapewnienie stałej siły płatniczej znaków pieniężnych. Z jednej strony państwa w ramach suwerenności sam decydują o kształcie systemu pieniężnego obowiązującego na ich terytoriach. Niemniej z drugiej strony konieczność zachowania stabilności systemów pieniężnych niejako wymusza współpracę międzynarodową. Potrzeba wzajemnej pomocy i konsultacji między państwami przyczyniła się do ukształtowania międzynarodowego systemu pieniężnego. Charakteryzuje się on tym, że system pieniężny wewnątrz państw jest efektem porozumień międzynarodowych. Przykładem takiego systemu walutowego jest system z Bretton Woods, który powstał w wyniku lipcowego porozumienia z 1944 roku. Podczas konferencji delegaci 44 państw alianckich debatowali nad wprowadzeniem zmian, które usprawniłyby systemy pieniężne oraz pozwoliłyby na odtworzenie i rozwój międzynarodowego handlu po zakończeniu II wojny światowej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.