Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Co jest z tym biznesem

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń w Polsce

Działalność ubezpieczeniowa ma duże znaczenie gospodarcze i społeczne. Stąd też pojawiła się konieczność objęcia jej specjalnym nadzorem, który jest sprawowany w ramach ogólnego nadzoru nad rynkiem finansowym. Organem sprawującym nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym jest Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór zakładów ubezpieczeniowych to przede wszystkim zachowanie stabilności finansowej oraz uczciwości i stabilności rynku, ale głównym, nadrzędnym celem jest ochrona ubezpieczających oraz beneficjentów polis. Europejski rynek ubezpieczeń funkcjonuje zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego. Nadzów polega na sprawdzeniu stopnia wypłacalności,  także tworzenia technicznych i ubezpieczeniowych rezerw. Oprócz nadzoru sprawowanego przez organy państw macierzystych zakładów ubezpieczających i reasekuracyjnych można wyróżnić nadzór sprawowany przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Kondycja finansowa podmiotów rynku ubezpieczeń jest oceniana w oparciu o kryteria Solvency II. Są one oparte na strukturze trzech filarów wzorowanej na Bazylei II.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.