Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Finanse > Prezes NBP jako organ kontroli

Obieg pieniężny – co to jest?

Obieg pieniężny jest uregulowany normami prawnymi, które tworzą razem prawo obiegu pieniężnego będące elementem prawa walutowego. Prawo obiegu pieniężnego obejmuje przepisy prawa bankowego, prawa dewizowego oraz przepisy normujące ustrój pieniężny. Pod pojęciem obrotu pieniężnego należy rozumieć przede wszystkim proces nieustannego przemieszczania się pieniądza w postaci bezgotówkowej i gotówkowej.  Prawo emisji znaków pieniężnych, organizowanie ich obrotu i wycofanie z obiegu jest wyłączną kompetencją Narodowego Banku Polskiego. Jednym z organów NBP jest Rada Polityki Pieniężnej. Jej główną kompetencją jest ustalanie co roku założeń polityki pieniężnej oraz przedkładanie ich Sejmowi. Rada Polityki Pieniężnej składa też sprawozdanie z wykonania wspomnianych założeń. RPP ustala wysokość stóp procentowych NBP i stopy rezerwy obowiązkowej banków. Określa ona także zasady operacji otwartego rynku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.