Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Jak już oszczędzać to z lokata bankową

Obligacje zdematerializowane – co to jest?

Obligacja zdematerializowana charakteryzuje się tym, że nie ma ona postaci dokumentu. Prawa wynikające z niej powstają z momentem dokonania zapisu w ewidencji. Przysługują one osobie, która została wskazana w ewidencji, jako posiadacz obligacji. Ewidencja może być prowadzona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A, firmę inwestycyjną i bank krajowy oraz instytucję kredytową, która prowadzi działalność bankową na terenie Polski. Innym podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji jest zagraniczna instytucja kredytowa prowadząca działalność maklerską w Polsce. Ponadto, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych może przekazać wykonanie czynności ewidencyjnych spółce. W przypadku przeniesienia obligacji zdematerializowanych prawa wynikające z nich przechodzą na nabywcę z chwilą dokonania wpisu w ewidencji. Zapis w ewidencji jest wykonywany na żądanie nabywcy, jeśli nabycie obligacji zdematerializowanej nastąpiło w wyniku zdarzenia, które powoduje przeniesienie praw z tego papieru wartościowego z mocy prawa. Prawa wynikające z obligacji zdematerializowanej mogą być przenoszone do momentu ustalenia osób uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu tego papieru wartościowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.