Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Rynki finansowe > Europejski rynek kapitałowy

Odroczenie terminu płatności przez organ celny

Możliwość odroczenia płatności należności przez organ celny została przewidziana w ustawie Prawo celne. Odroczenie terminu płatności następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ. Wnioskodawca musi jednak spełniać dwa warunki. Organ celny wydaje pozwolenie na odroczenie terminu płatności, jeżeli wnioskodawca nie popełnił poważnego bądź powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego, a także jeśli daje on gwarancję, że należycie wykona obowiązki wynikające z tych przepisów. Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności są określone w rozporządzeniu wydanego przez Ministra Finansów. Wspomniane rozwiązanie jest korzystne dla osób, które mają trudności finansowe. Odroczenie płatności należności celnych jest instytucją podobną do odroczenia terminu płatności należności podatkowych, ale nie należy utożsamiać obu procedur. Różnice są związane między innymi z właściwością organów uprawnionych do wydania pozwolenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.