Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Obiektywne spojrzenie na interesy

Ograniczenia w obrocie dewizowym

Ograniczenia w obrocie dewizowym zostały określone w ustawie Prawo dewizowe. Ograniczenia dotyczą wywozu, wysyłania i przekazywania krajowych lub zagranicznych środków płatniczych przeznaczonych na działalność gospodarczą przez rezydentów do krajów trzecich. Kolejną grupą czynności prawnych wykonywanych w ramach obrotu dewizowego jest zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności i innych praw. Trzecia grupa ograniczeń w obrocie dewizowym dotyczy nabywania przez rezydentów udziałów i akcji spółek, jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania i papierów wartościowych z krajów trzecich. Do tej grupy należą też ograniczenia nabywania wartości dewizowych sprzedawanych przez nierezydentów z krajów trzecich. Nie są to jedyne ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę w obrocie dewizowym. W ostatnich latach wprowadzono jednak zmiany w prawie dewizowym. Doprowadziły one do skrócenia katalogu ograniczeń tego typu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.