Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Dlaczego warto mieć zaskórniaki

Podział norm prawa finansowego

Wśród norm prawa finansowego można wyróżnić normy ustrojowe, materialne i proceduralne. Normy ustrojowe wyróżniają się tym, że zawierają upoważnienie do podejmowania działań w zakresie gromadzenia zasobów i dysponowania nimi. Są to normy kompetencyjne skierowane do określonych organów. Normy materialne cechują się tym, że ustanawiają pewne obowiązki i prawa oraz są skierowane do podmiotów nienależących do aparatu administracji publicznej. Najczęściej materialne normy prawa finansowego odnoszą się do danin publicznych, czyli opłat, ceł i podatków. Największą rolę przypisuje się podatkom stanowiącym podstawowe źródło środków finansowych gromadzonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Materialne normy prawa finansowego odnoszą się nie tylko do osób fizycznych, ale także i osób prawnych, w tym do jednostek samorządu terytorialnego (np. w zakresie przyznawania subwencji i dotacji celowych). Materialne normy prawa finansowego mogą odnosić się także do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale którym prawo przyznaje zdolność prawną. Proceduralne normy prawa finansowego stanowią o postępowaniu w prawie finansowym, np. postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym i tak dalej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.