Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Z biznesem trzeba ostrożnie

Pośrednictwo reasekuracyjne i ubezpieczeniowe

Ochrona reasekuracyjna i ubezpieczeniowa może być wykonywana za pośrednictwem pewnych podmiotów, czyli odpowiednio pośredników reasekuracyjnych i pośredników ubezpieczeniowych. Pośrednictwo ubezpieczeniowe reasekuracyjne zostało uregulowane przez dyrektywę 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.12.2002. Jej treść obejmuje zasady podejmowania i prowadzenia tego typu działalności. Pośrednictwo ubezpieczeniowe i reasekuracyjne polega głównie na przekazywaniu informacji, prezentacji oferty oraz składania ofert. Pośrednik może również wykonywać prace przygotowawcze do zawierania umów i ich zawieranie. Na poziomie prawa europejskiego zdefiniowano pośrednika tylko podmiotowo. Sformułowanie praktyk i wymagań związanych z pośrednictwem pozostawiono poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Wprowadzono ogólną zasadę, że każdy pośrednik musi dopełnić obowiązku rejestracji oraz spełnić wymagania w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych, reputacji i warunków kapitałowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.