Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Giełda > Gospodarka i działalność finansowa

Postępowanie celne a przedstawicielstwo

Postępowanie w sprawach celnych odbywa się zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo celne. Czynności związane z postępowaniem mogą być wykonywane przez przedstawiciela, w tym przez agencję celną, spedytora lub przewoźnika. Czynności dokonywane przez przedstawiciela w granicach udzielonego mu upoważnienia wywołują skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. Przedstawiciel może ponadto udzielić dalszego upoważnienia do wykonania czynności. Niemniej wymagana jest zgoda osoby udzielającej upoważnienia. Jak zostało wspomniane wyżej, funkcję przedstawiciela może pełnić agencja celna. W praktyce chodzi o agenta celnego wpisanego na specjalną listę. Agent celny musi spełniać pewne warunki, w tym posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej gospodarczych podmiotów. Osoba wpisana na listę agentów celnych nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko mieniu, a także za przestępstwo skarbowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.