Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Inwestowanie > Szansa na szybki zarobek

Prawo dewizowe w Polsce

Prawo dewizowe jest to całokształt norm prawnych, które zajmują się regulowaniem zasad obrotu dewizowego. Normy te regulują uprawnienia i obowiązki osób, które posiadają wartości dewizowe i nimi dysponują. W ramach prawa dewizowego można wyróżnić trzy rodzaje norm, a mianowicie normy ustrojowe, materialne oraz proceduralne. Normy ustrojowe dotyczą uregulowania kompetencji organów administracji związanych z obrotem dewizowym. Normy materialne ustanawiają prawa i obowiązki adresatów, które nie są prawnie podporządkowane organom administracji i pozostają poza jej strukturą, w tym do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Normy proceduralne regulują natomiast postępowanie w sprawach związanych z obrotem dewizowym. Stanowienie przepisów prawa dewizowego jest bardzo istotne z perspektywy ochrony zasobów dewizowych państwa niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Ich zbytni ubytek mógłby przyczynić się do ograniczenia możliwości wykonywania pewnych zadań przez organy administracji publicznej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.