Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Kredyty gotówkowe > Finanse na każdą okazję

Prawo dewizowe w UE

Prawo dewizowe w Unii Europejskiej jest stanowione i nowelizowane w celu wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zachowania stabilności cen. Unia Europejska ustanowiła rynek wewnętrzny sprzyjający wymienionym celom. Obejmuje on obszar pozbawiony wewnętrznych granic. Zapewnia on swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału. W związku z tym zrezygnowano z przeprowadzania kontroli celnych i granicznych w odniesieniu do osób i towarów. Prawo dewizowe w Unii Europejskiej jest zliberalizowane, co wiąże się z zasadą swobody przepływu kapitału i płatności. Należy ona do podstawowych wolności unijnych. Realizowanie zasady swobody przepływu kapitału i płatności jest możliwe w drodze stanowienia prawa Unii Europejskiej przewidującego określone instytucje przepływu kapitału i płatności. Wprowadzanie ograniczeń przepływu kapitału i płatności są zakazane między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między nimi a państwami trzecimi. Każde ograniczenie musi być odpowiednio uzasadnione.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.