Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Dlaczego warto mieć zaskórniaki

Prawo pierwszeństwa i poboru

Obligacje emitowane przez spółkę mogą uprawniać właściciela obligacji do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami. Tego rodzaju papiery wartościowe noszą nazwę obligacji z prawem pierwszeństwa. Decyzja o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa jest podejmowana w formie uchwały. Jej treść określa liczbę akcji przypadających na obligację i cenę emisyjną akcji bądź też na sposób jej ustalenia. Uchwała spółki powinna także określać termin wygaśnięcia uprawnień obligatariuszy związanych z przyznanym im prawem pierwszeństwa. Odrębnym pojęciem jest prawo poboru nowych akcji. Jeśli przysługuje ono akcjonariuszom, to powinno zostać wyłączone w uchwale o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. Wyłączenie prawa poboru musi być wyłączone tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień obligatariuszy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.