Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Kredyty gotówkowe > Wiedza o kredytach gotówkowych

Prezes NBP jako organ kontroli

Prezes Narodowego Banku Polskiego przeprowadza kontrolę udzielonych indywidualnych zezwoleń dewizowych, a także obowiązku przekazywania informacji przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego i przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje też kontrolę działalności kantorowej. Przeprowadzana kontrola polega na sprawdzeniu, czy osoba wnioskująca o zezwolenie dewizowe korzysta z niego zgodnie z określonymi w jego treści warunkami. W przypadku kontroli działalności kantorowej również uwzględnia się kryterium legalności. Bierze się pod uwagę zgodność prowadzenia działalności z przepisami ustawy i rozporządzeń. W przypadku kontroli wykonania obowiązku przekazania danych Prezes NBP sprawdza, czy przekazane dane są zgodne z prawdą oraz czy w ogóle zostały one przekazane. Organem kontroli jest Prezes NBP, ale czynności kontrolne są przeprowadzane przez pracowników NBP upoważnieni przez niego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.