Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Chwilówki > Nowoczesne rozwiązanie czyli chwilówka

Prowadzenie rachunków papierów wartościowych

Rachunki papierów wartościowych są to rachunkami, na których zapisuje się zdematerializowane papiery wartościowe. Tego typu rachunki mogą być prowadzone przez podmioty, które spełniają określone wymogi. Działalność w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych może być prowadzona przede wszystkim przez instytucje finansowe, w tym domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i banki powiernicze. Do prowadzenia tego typu działalności są uprawnione także zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne zajmujące się prowadzeniem działalności maklerskiej w postaci oddziału na terytorium Polski. Narodowy Bank Polski również może prowadzić rachunki papierów wartościowych. Inne podmioty wykonujące tego typu usługi to uczestnicy depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji papierów wartościowych NBP oraz pośredników w zbywania papierów wartościowych NBP lub Skarbu Państwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.