Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Każdy biznes jest inny

Rejestr działalności kantorowej

Rejestr działalności kantorowej jest prowadzony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w systemie informatycznym. Szczegóły na temat sposobu prowadzenia rejestru, jego wzór i tryb dokonywania wpisów do rejestru zostały określone w drodze zarządzenia. Wpis do rejestru może być dokonywany na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy zawierającego dane na temat przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać firmę, siedzibę i adres, numer w KRS lub CEIDG oraz określenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w każdej jednostce organizacyjnej. Wniosek powinien być podpisany prze przedsiębiorcę oraz opatrzony datą i miejscem złożenia wniosku. Przedsiębiorca powinien razem z wnioskiem złożyć pisemne oświadczenie o tym, że dane zawre we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą, a przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane dla działalności kantorowej. W oświadczeniu trzeba też zawrzeć firmę, siedzibę i adres oraz miejsce i datę jego złożenia. Pismo powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy, razem z określeniem imienia, nazwiska i funkcji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.