Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Konsekwentność z lokata bankową

Rodzaje obligacji w polskim prawie

Ustawa o obligacjach przewiduje kilka rodzajów obligacji, w tym obligacje imienne i na okaziciela oraz obligacje partycypacyjne i zamienne. Dokument obligacji imiennej zawiera oznaczenie obligatariusza. Istnieje możliwość wprowadzenia zakazu lub ograniczenia zbywania obligacji imiennych w warunkach emisji. Zakaz lub ograniczenie zbywania powinny być wskazane także w dokumencie obligacji imiennych. Obligacje na okaziciela charakteryzują się tym, że ich każdorazowym właścicielem jest posiadacz. Obligacje partycypacyjne zapewniają natomiast obligatariuszowi prawo do udziału w zysku emitenta. Z kolei obligacje zamienne mogą być emitowane przez spółkę. Uprawniają one do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za dane obligacje. Nie można emitować obligacji zamiennych poniżej wartości nominalnej. Nie można ich też wydawać prze pełną wpłatą. Szczegółowe informacje na temat obligacji zamiennych znajdują się w uchwale spółki. Możliwość emisji obligacji zamiennych powinna być przewidziana w statucie spółki.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.