Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Podstawy finansów > Dewaluacja – co oznacza?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Komunikacyjny fundusz gwarancyjny chroni przed konsekwencjami niewypłacalności zakładu ubezpieczeń. W Polsce jego rolę pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Polski fundusz antyupadłościowy nie obejmuje wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Zakres systemu gwarancyjnego został ściśle określony przez ustawodawcę i obejmuje wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenia i ubezpieczenia na życie. Jeżeli podmiot jest związany umową takiego ubezpieczenia z likwidowanym lub upadłym zakładem, to ma on prawo do rekompensaty. Niemniej prawo do pełnej rekompensaty przysługuje wyłącznie osobom poszkodowanym przez posiadacza pojazdu lub rolnika posiadających ubezpieczenie OC w likwidowanym lub upadłym zakładzie. W innych przypadkach prawo do rekompensaty obejmuje jedynie 50% wierzytelności, czyli należnego odszkodowania. Prawo Unii Europejskiej narzuca państwom członkowskim minimalny zakres kompetencji komunikacyjnych funduszy gwarancyjnych. Kraje członkowskie UE mają zatem pewną swobodę w tym zakresie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.