Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Finanse > Odroczenie terminu płatności przez organ celny

Usługi rozrachunkowe na rynku kapitałowym

Usługi rozrachunkowe są rodzajem usług wykonywanych na rynku kapitałowym. Rozrachunek transakcji dokonywanych w zakresie instrumentów finansowych polega na obciążeniu lub uznaniu konta depozytowego bądź rachunku papierów wartościowych. Rozrachunek transakcji odbywa się według reguły jednoczesności między firmami inwestycyjnymi oraz między uczestnikiem depozytu a nabywcą lub zbywcą papieru wartościowego. Można zatem uznać, że rozrachunek następuje równocześnie na dwóch płaszczyznach. Firma świadcząca tego typu usługi dokonuje odpowiednich zapisów na ewidencyjnych kontach i rachunkach pieniężnym. Na poziomie drugim rozliczenie i rozrachunek są dokonywane przez firmę inwestycyjną poprzez zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy i uznanie rachunku pieniężnego zbywcy. Usługi rozrachunkowe w Polsce są podobnie jak usługi ewidencyjne oraz usługi rozliczeniowe prowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Usługi rozliczeniowe polegają na ustaleniu wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które wynikają z transakcji zawartych przez uczestników depozytu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.