Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Rynki finansowe > Agent ubezpieczeniowy – czym się zajmuje?

Usługi transakcyjne, rozliczeniowe i rozrachunkowe

Usługi transakcyjne, rozliczeniowe i rozrachunkowe są tworzą osobne rodzaje usług wykonywanych w ramach rynku kapitałowego. Są one oferowane emitentom, którzy wprowadzili do obrotu instrumenty finansowe na rynku regulowanym. Wspomniane wyżej usługi są też wykonywane na rzecz firm inwestycyjnych przekazujących i realizujących zlecenia klientów za pośrednictwem systemu transakcyjnego regulowanego rynku. Inwestorzy wykonujący transakcje instrumentami finansowymi są jedynie pośrednimi beneficjentami wymienionych usług. Usługi transakcyjne są wykonywane prze spółki, które prowadzą rynek regulowany, czyli giełdę, albo rynek pozagiełdowy. W Polsce giełda jest prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. W Warszawie, która udostępnia członkom system transakcyjny. Universal Trading Platform, zwany w skrócie UTP, umożliwia obrót papierami wartościowymi i innymi papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.