Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Chwilówki > Wiadomości o chwilówkach

Usługi zbiorowego inwestowania – na czym polegają?

Usługi zbiorowego inwestowania są przykładem usług inwestycyjnych oferowanych na europejskim rynku. Polegają one na gromadzeniu kapitału pochodzącego od indywidualnych inwestorów. Rozproszony kapitał jest gromadzony, w celu dalszego lokowania w inwestycje przynoszące wymierne zyski. Mogą to być zarówno instrumenty finansowe, jak i niefinansowe aktywa, na przykład surowce i nieruchomości. Inwestorzy partycypują w inwestycjach poprzez posiadanie tytułów uczestnictwa. Tytuł uczestnictwa jest papierem wartościowym wyemitowanym w oparciu o prawo polskie lub obce. Tego typu papiery wartościowe są określane mianem certyfikatów inwestycyjnych. Oprócz nich można wyróżnić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które również pełnią rolę tytułów uczestnictwa. Nie posiadają one charakteru papierów wartościowych. Niemniej są one instrumentami finansowymi. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych reprezentują prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania.inwestowania.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.