Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Kredyty gotówkowe > Nauka o kredytach gotówkowych

Waluty i ich rodzaje

Waluta jest pojęciem rozumianym dość niejednoznacznie w doktrynie. Służy ona wyrażeniu w jednostce pieniężnej długu pieniężnego. Jego powstanie i zapłata wynikają z istniejących urządzeń pieniężnych występujących w obrocie międzynarodowym. Każde państwo wprowadza definicję legalną waluty, czyli definiuje jej znaczenie w ustawie. Pojęcie waluty jest łączone z systemem pieniężnym i jednostką pieniężną będąca jego fundamentem. Waluta polska jest definiowana jako znaki pieniężne, które są prawnym środkiem płatniczym w kraju oraz banknoty i monet wycofane co prawda z obiegu, ale podlegające wymianie. Obok waluty polskiej istnieją waluty obce, czyli znaki pieniężne pełniące rolę prawnego środka płatniczego w innym kraju. Wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne, które są wykorzystywane w celu dokonywania międzynarodowych rozliczeń również uznaje się w polskim prawie walutowym za walutę obcą. Tytułem przykładu można wskazać na jednostki rozrachunkowe Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.