Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Rynki finansowe > Instrumenty finansowe w obrocie

Warunki emisji jako dokument

Dokument określany jako warunki emisji obligacji określa prawa i obowiązki emitenta oraz właścicieli tych papierów wartościowych, a także świadczenia, które wynikają z obligacji i sposób ich realizacji. Dokument jest sporządzany w języku polskim w formie jednolitego dokumentu. Obligacje o wartości nominalnej, która jest równowartością minimum 100 tys. euro są w pewnym sensie wyjątkiem, bo warunki ich emisji mogą zostać przygotowane w języku angielskim. Treść dokumentu zawiera informację o rodzaju obligacji i emitenta, a także adres strony internetowej emitenta. W treści warunków emisji należy wskazać także decyzję emitenta o emisji, wartość nominalną papierów wartościowych oraz maksymalną liczbę obligacji oferowanych do nabycia. Ponadto, dokument zawiera opis świadczeń emitenta, które wynikają z obligacji, a także wysokość tych świadczeń bądź sposób jej ustalenia, a także termin, miejsce i sposób spełnienia świadczenia. W przypadku obligacji nieposiadających formy dokumentu warunki emisji powinny zawierać określenie dni, zgodnie z którymi ustala się osoby uprawnione do świadczeń. Dokument powinien być opatrzony miejscem i datą sporządzenia oraz podpisami osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.