Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Zyski przy oszczędzaniu

Warunki emisji – można je zmienić?

Warunki emisji mogą być zmienione na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na podjęciu uchwały przez zgromadzenie obligatariuszy za zgodą emitenta. Prawo finansowe przewiduje ponadto możliwość zmiany warunków emisji obligacji poprzez zawarcie przez emitenta jednobrzmiących porozumień z każdym z obligatariuszy. Drugi sposób zmiany warunków emisji polega na ich jednostronnej zmianie przez emitenta. Niemniej ma on ograniczone pole działania. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie kwestii zmiany podmiotu pełniącego obowiązki administratora zastawu lub hipoteki oraz podmiotu upoważnionego do prowadzenia ewidencji bądź depozytu papierów wartościowych. Nie zawsze jednostronna zmiana warunków obligacji jest zatem możliwa i w praktyce z reguły pozostaje pierwsze rozwiązanie. Emitent nie ma możliwości jednostronnej zmiany dokumentu określającego warunki emisji obligacji, jeżeli w dokumencie tym wyraźnie ustanowiono zakaz jednostronnej zmiany treści dokumentu przez emitenta.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.